สมาคมสื่อภูมิภาคสุราษฎร์ฯ ประชุมครั่งที่ 1 ประจำปี 2565 พร้อมขับเคลื่อนกิจกรรมดีๆเพื่อสังคม หลังสถานการณ์โควิด19 ระบาดนานกว่า 2 ปี#

0
83

สมาคมสื่อภูมิภาคสุราษฎร์ฯ ประชุมครั่งที่ 1 ประจำปี 2565 พร้อมขับเคลื่อนกิจกรรมดีๆเพื่อสังคม หลังสถานการณ์โควิด19 ระบาดนานกว่า 2 ปี#

วันที่ 23 มิถุนายน. 2565 เวลา 13.30 น.ที่ห้องประชุม1 โรงแรมตาปี จ.สุราษฎรธานี. สมาคมสื่อภูมิภาคจังสุราษฎร์ธานี นำโดยนายสันทัด เจ็ดเสมียนใหม่ นายกสมาคมฯ จัดให้มีการประชุมของคณะกรรมการฯ ครั้งแรกหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโวิด19 นานกว่า 2 ปีเริ่มคลี่คลาย

นายสันทัด กล่าวว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมาคมฯได้มีกิจกรรมเพื่อส้งคมมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดแรลลี่ เพื่อส่งเสรืมการท่องเที่ยว การมอบรางวัลเพชรนารายณ์เพื่อส่งเสริมคนดี ของจังหวัดสุราษฏร์ธานีที่ได้รับการกล่าวขาน และสนใจอยากได้รางวัลฯ ร่วมไปถึงการช่วยเหลือประชาชนยามได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ ทางสมาคมฯจะเป็นตัวกลางเชื่อมต่อความช่วยเหลือจากผู้ให้ไปถึงผู้รับ
สำหรับการขับเคลื่อนกิจกรรมของสมาคมฯในปี2565. ได้ข้อสรุปในที่ประชุมให้มีการจัดแรลลี่ “เที่ยวสุขกาย ทำบุญสุขใจ” ครั้งที่3. ในช่วงเดือนสิงหาคม และการมอบรางว้ลเพชรนารายณ์ ประจำปี 2565 จะเริ่มต้นสรรหาในเดือนพฤศจิกายน 2565 และจะมอบในช่วงเดือนเมษายน 2566 สำหรับท่านใดสนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมแรลลี่ และอยากเข้าประกวดรับรางวัลเพชรนารายณ์ วามารถติดตามข่าวสารทางเพจของสมาคมฯตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป