“ศูนย์ดำรงธรรมร่วมกับ ศปป.4 กอ.รมน.พร้อมหน่วยงานลงพื้นที่โบราณสถานเขาแดง!!

0
101

“ศูนย์ดำรงธรรมร่วมกับ ศปป.4 กอ.รมน.พร้อมหน่วยงานลงพื้นที่โบราณสถานเขาแดง!!

วันนี้ (วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565) เวลา 10.00 น.ณ ป้อมหมายเลข 9 ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ได้มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการบุกรุกโบราณสถานเมืองเก่าสงขลา ร่วมกับ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศปป.4 กอ.รมน.) นำโดย พลตรี ภัทราวุฒิ ชุณหะวัณ รอง ผอ.ศปป.4 พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ กอ.รมน.ภาค 4 กอ.รมน.จังหวัด ส.ข.สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สงขลาอำเภอสิงหนคร เป็นต้น

สำหรับการลงพื้นที่ข้างต้น เพื่อติดตามการตรวจสอบเอกสารสิทธิที่ดินในเขตโบราณสถานเมืองเก่าสงขลา และความคืบหน้า /ปัญหาข้อขัดข้องการดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่โบราณสถานเมืองเก่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาจะนำข้อมูล และผลการดำเนินการที่ได้ มาพิจารณาประกอบการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”