“พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.ตรวจเยี่ยมสภ.เมืองชลบุรี พร้อมติดตามประเมินโครงการ Smart Safety Zone 4.0 !!

0
93

“พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.ตรวจเยี่ยมสภ.เมืองชลบุรี พร้อมติดตามประเมินโครงการ Smart Safety Zone 4.0 !!

วันที่ 28 มิ.ย.65 พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร.ประธานกรรมการประเมินโครงการ Smart Safety Zone 4.0 พร้อมด้วย พล.ต.ต. พนัญชัย ชื่นใจธรรม รอง ผบช.ภ.1,พล.ต.ต.ศุภเศรษฐ์ โชคชัย รอง ผบช.ทท.,คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเดินทางมาตรวจเยี่ยมพื้นที่ดำเนินการโครงการ Smart Safety Zone 4.0 สภ.เมืองชลบุรี ซึ่งเป็นโรงพักนำร่อง หนึ่งในร้อยสถานีตำรวจ เฟสที่ 2 ตามโครงการนี้ ตลอดจนติดตามความคืบหน้าในการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการป้องกันอาชญากรรม เพื่อให้การป้องกันอาชญากรรมในโครงการดังกล่าว ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยมี พล.ต.ต.อรรถสิทธิ์ กิจจาหาญ ผบก.ภ. จว.ชลบุรี,พ.ต.อ. ธนาวุฒิ จงจิระ รอง ผบก.ภ. จว.ชลบุรี,พ.ต.อ.นิทัศน์ แหวนประดับ ผกก.สภ. เมืองชลบุรี และภาคีเครือข่ายป้องกันอาชญา กรรมในพื้นที่ตามโครงการ Smart Safety Zone 4.0 สภ.เมืองชลบุรี (Big 6) ให้การต้อนรับ ดังนี้

1. นางสาวฐิติมา สื่อเสาวลักษณ์ ปลัดอำเภอเมืองชลบุรี (ฝ่ายมั่นคง)
2. นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รอง นายก อบจ. ชลบุรี
3. นายรุ่งเรืองสิน วงศ์ทรายทอง นายก ทต.บางทราย
4. นายเพชรพิเชษฐ์ เอี๊ยบกงไชย สท.ทต.บางทราย
5. นายมนต์ชัย สงวนพงศ์ สท.ทต.บางทราย
6. นายปิยะวัฒน์ จันทร เลขานายก ทต.บางทราย
7. นายกฤษณะ เหรียญเจริญ กำนันตำบลบางทราย/ชุมชนบางทราย
8. นายพิเชษฐ์ มิตรพระพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ต.บางทราย
9. นายอิทธิพล ทองบัณฑิต กต.ตร.สภ.เมืองชลบุรี
10. นายสมชาย วิจิตร์ ผู้ประกอบการภาคธุรกิจ
11. นายสวัสดิ์ ผลชัยภูมิ ภาคสื่อสารมวลชน (อมรินทร์ทีวี)
12. นายวิศาล แสงเจริญ ภาคสื่อสารมวลชน (ช่อง 8)

พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินการโครงการ และสาธิตการปฏิบัติการที่สำคัญในโครงการ

สำหรับที่มาของโครงการ Smart Safety Zone 4.0 เป็นแนวคิดริเริ่มของ ผบ.ตร.ท่านปัจจุบัน ที่ต่อยอดมาจากตำรวจชุมชนสัมพันธ์เดิม ซึ่ง ตร. มีโครงการตำรวจชุมชนสัมพันธ์เป็นเรื่องระหว่าง ตำรวจกับประชาชน ที่จะทำให้ประชาชนรักและเข้าใจตำรวจ เมื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆ มากขึ้น เข้ามาทำให้ชีวิตของประชาชนเปลี่ยนไป อาชญากรรมมีความซับซ้อนมากขึ้น อาชญา กรรมมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาดำเนินการมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรมออนไลน์ การพนันรูปแบบต่างๆ การหลอกลวงลงทุน Romance Scam( Call Center) ท่าน พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.จึงได้ริเริ่มโครงการ Smart Safety Zone 4.0 แต่เดิมมีแค่ตำรวจกับประชาชน โดยได้เพิ่มเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตำรวจประชาชนและเทคโนโลยี อันเป็นที่มาของโครงการนี้

โครงการ Smart Safety Zone 4.0 สภ.เมืองชลบุรี มีพื้นที่เป้าหมาย 0.576 ตร.กม.“ชุมชนบ้านหัวหินพัฒนา,ชุมชนบางทรายร่วมใจ , ชุมชนซอยสมเด็จ,ชุมชนวัดเขาบางทราย และชุมชนโรงปูนรักบ้านเรา”มีจำนวนครัวเรือน 2,362 ครัวเรือน ประชากร 3,460 คน

สถานที่สำคัญในเขต Smart Safety Zone 4.0 สภ.เมืองชลบุรี
1. ส่วนราชการ 1 แห่ง (เทศบาลตำบลบางทราย)
2. ตลาดสด 1 แห่ง (ตลาดบ้านหัวหินพัฒนา)
3. ร้านสะดวกซื้อ 4 แห่ง
4. ธนาคาร 1 แห่ง

สภ.เมืองชลบุรี ร่วมบูรณาการทำงานระหว่างภาครัฐและเอกชน Big 6 และวิเคราะห์อาชญากรรม แก้ไขปัญหาชุมชนตามที่คณะกรรมการนำเสนอ ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อป้องกันอาชญากรรมเป็นประจำทุกเดือน

สภ.เมืองชลบุรี ได้ดำเนินการตามโครงการ Smart Safety Zone 4.0 โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสมัยใหม่ นำมาประยุกต์ใช้ในการป้องกัน เหตุอาชญากรรมในพื้นที่โครงการ ดังนี้

1. ห้องศูนย์ปฏิบัติการควบคุมสั่งการ ccoc
2. กล้องวงจรปิด ccoc ที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด
3. สายตรวจโดรนสำหรับหาข่าวและสังเกตการณ์
4. ตู้รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน SOS
5. ตู้แดง QR Code สแกนผ่าน Application Police 4.0
6. การรับแจ้งเหตุผ่าน Application Police I lert you และ LINE OA
7.มีหน้าจอแสดงพิกัดของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่โดยใช้ Life 360

การประชาสัมพันธ์โครงการ Smart Safety Zone 4.0 ทั้งออนไลน์และออฟไลน์มี ดังนี้

1. ใช้ Application LINE official account
2. ใช้ Application line Smart Safety Zone 4.0 ตาสับปะรด
3. Application facebook
4. Application Instagram
5. Application tiktok
6. Application YouTube
7.ป้ายไวนิลแผ่นพับสติ๊กเกอร์ประกอบการเดินเท้าประชาสัมพันธ์โครงการ
8. ประชาสัมพันธ์ผ่านทางทีวีหนังสือพิมพ์ จอดิจิตอลขนาดใหญ่ เดินเท้าตรวจเยี่ยมชุมชนบ้านหัวหินพัฒนา เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯสอบถามปัญหา อุปสรรค เพื่อนำมาวิเคราะห์ พัฒนาโครงการฯ ต่อไป

จากการสำรวจ People poll Smart Safety Zone 4.0 สภ.เมืองชลบุรี ของประชาชนในพื้นที่โครงการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2565

1.ระดับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนมีสถิติที่ลดลงเรื่อย ๆ ในแต่ละเดือนผ่านตัวชี้วัด ที่ ตร.กำหนดน้อยกว่าร้อยละ 40% ลงมา
2.ระดับความพึงพอใจต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการทำงานของตำรวจมีสถิติที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในแต่ละเดือนผ่านตามตัวชี้วัดที่ ตร.กำหนดมากกว่าร้อยละ 80% ขึ้นไป

#################################