“ศูนย์ดำรงธรรมร่วมรับแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา COVID – 19 !!

0
75

“ศูนย์ดำรงธรรมร่วมรับแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา COVID – 19 !!

วันนี้ (วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565) เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ได้มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 จังหวัดสงขลา (ศบค.สข.) ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกับการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา โดยมี  นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับเรื่องเพื่อทราบและพิจารณา อาทิ สถานการณ์ COVID – 19 การเตรียมเข้าสู่โรคประจำถิ่น มาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562 – 2563 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาพร้อมที่จะสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ ร่วมกับส่วนราชการ และอำเภอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน และการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID – 19 ต่อไป

#บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้!!