“จังหวัดสงขลาจับมือสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกำหนดแนวทางมุ่งแก้ไขปัญหาคลองสำโรง!!

0
80

“จังหวัดสงขลาจับมือสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกำหนดแนวทางมุ่งแก้ไขปัญหาคลองสำโรง!!

วันนี้ (วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565) เวลา 13.30 น.ณ ห้อง Conference ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มอบหมาย นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองสงขลา และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ร่วมประชุม กับ คณะสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นำโดย นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อรับทราบสถานการณ์ และแสดงความคิดเห็นในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาคลองสำโรง จากนั้นคณะ ฯได้ลงพื้นที่ตรวจสภาพคลองสำโรง 2 จุด คือ บริเวณชุมชนการเคหะ และสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

สำหรับปัญหาคลองสำโรง ถือเป็น 1 ใน 6 นโยบายสำคัญของ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา การประชุมและลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพคลองสำโรงในวันนี้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา ซึ่งประเด็นที่สำคัญ และช่วยผลักดันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม คือ การที่ประชาชนให้ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ควบคู่กับหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งรัดดำเนินการโครงการที่วางไว้

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาพร้อมที่จะเป็นช่องทางในการรับฟังปัญหาความเดือดร้อน และประสานหน่วยงานให้รับทราบ เพื่อจะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหา ตลอดจนเป็นช่องทางสร้างการรับรู้ข่าวสารที่แท้จริงต่อไป

#บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้!!