ลำปาง – มณฑลทหารบกที่ 32 ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพแก่ผู้ยากไร้

0
60

ลำปาง – มณฑลทหารบกที่ 32 ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพแก่ผู้ยากไร้

วันที่ 29 มิ.ย 65 เวลา 10.00 น. พื้นที่หมู่บ้านโทกหัวช้าง ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง พันเอกวิชาญ ศรีภัทรางกูล รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ได้นำถุงยังชีพของ“กฟผ.แม่เมาะ“ สิ่งของอุปโภค-บริโภค และสับปะรดที่ มทบ.32 ได้รับซื้อจากเกษตรกรชาวสวนบ้านเสด็จ มอบให้กับประชาชนผู้ยากไร้ และได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้ขาดรายได้และประสบปัญหาด้านการประกอบอาชีพ ถึงแม้จะมีการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังมีความยากลำบากมาโดยตลอด จำนวน 5 ครัวเรือน ได้แก่

1.นาย คมสันต์ วงค์บุตร อายุ 39 ปี
2.นาง สอาด หมื่นพหล อายุ 54 ปี
3.นาง ประพร ศรีน้อย อายุ 55 ปี
4.นาง สุรีย์ อาสาวงศ์ อายุ 78 ปี
5.นาง เขียน แสนสีคำมวล อายุ 64 ปี

เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนผู้ยากไร้ พร้อมกับได้แนะนำให้ปลูกผักเลี้ยงชีพในครัวเรือนเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้วย สร้างความปราบปลื้มดีใจ ที่ทหารไม่ทิ้งประชาชน ในยามทุกข์ยาก สมกับคำว่า “กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส”

พรปวีณ์ / ข่าวลำปาง รายงาน