อำเภอชุมตาบงคว้ารางวัลชนะเลิศคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในปีเสือทอง

0
90

🌺🌺อำเภอชุมตาบงคว้ารางวัลชนะเลิศคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในปีเสือทอง

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นายสุพจน์ ตรีรัตนนุกูล นายอำเภอชุมตาบง นำทีมงาน เข้ารับรางวัลจากการประกวดกิจกรรมคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 โดยนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติมอบประกาศเกียรติคุณ ในการประชุมกรมการจังหวัด ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งอำเภอชุมตาบง คว้ารางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอชุมตาบง โดยนางโสภี อภิจารี พัฒนาการอำเภอชุมตาบง เลขานุการคณะทำงานฯ และประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลชุมตาบง โดยนางสาวสุภาภรณ์ ศรีสมเภา ประธานคณะขับเคลื่อนฯตำบล พร้อมด้วยคณะทำงาน เข้ารับรางวัล