“พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของประเทศญี่ปุ่น ประจำฤดูใบไม้ผลิ พ.ศ.2565 !!

0
169

“พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของประเทศญี่ปุ่น ประจำฤดูใบไม้ผลิ พ.ศ.2565 !!

เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2565 เวลา 18.00 น.ณ ทำเนียบสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น โดยรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำฤดูใบไม้ผลิ พ.ศ.2565 ให้แก่ชาวต่างประเทศผู้มีผลงานที่โดดเด่นในสาขาต่างๆ ซึ่งในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ นั้น มีชาวไทยที่ได้รับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในครั้งนี้ 1 ท่านคือ อาจารย์ ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ” The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon” ในฐานะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการให้การศึกษาและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น

ในการนี้ ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ พร้อมด้วย นาย นวธันย์ ธวัชวงศ์เดชากุล (บิ๊กเบนคลองเตย) รวมทั้งนายสมเกียรติ สิริสถาพรกุล อดีต ประธาน สภาคลองเตย และนางสาว สุวรรณา นิ่มมา เลขาประธานสภาเขต คลองเตย เข้าร่วมแสดงความยินดีครั้งนี้

#################################