นำงานบุญฝากงานอุปสมบทนาคหมู่+ปริวาสกรรม+บวชเนกขัมมะบารมี(ชีพราหมณ์)

0
417

ฝากงานอุปสมบทนาคหมู่+ปริวาสกรรม+บวชเนกขัมมะบารมี(ชีพราหมณ์) ปฏิบัติธรรมวันพ่อแห่งชาติ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ในระหว่างวันที่ ๓-๑๒ ธันวาคม (ของทุกปี) ๙ วัน ๙ คืน ซึ่งทุกปีที่ผ่านมาจะมีพระภิกษุสงฆ์ และอุบาสก-อุบาสิกา เข้าร่วมปฏิบัติธรรม เป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า ๓๐๐-๕๐๐ รูป/คน จึงขอเชิญท่านผู้มีศรัทธาร่วมปฏิบัติธรรม และร่วมบุญตามกำลังศรัทธา..
ติดต่อสอบถาม 081-945-1189 Facebook: วัดดงขี้เหล็ก ปราจีนบุรี