“ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มทบ. 15 นำสมาชิกชมรมแม่บ้าน มทบ.15 มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และทุนยังชีพให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล!!

0
107

“ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มทบ. 15 นำสมาชิกชมรมแม่บ้าน มทบ.15 มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และทุนยังชีพให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล!!

เมื่อวันที่ 25 ก.ค.65 คุณพิศมัย อุ่นอบ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มทบ.15 และสมาชิกชมรมแม่บ้าน มทบ.15 ร่วมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และทุนยังชีพ ประจำเดือน ก.ค.65 ให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล จำนวน 4 ราย และ บุพการีที่ทุพพลภาพ จำนวน 6 ราย ณ บ้านพักอุรุพงษ์ มทบ.15 และบ้านพักอาศัยบุพการีที่ทุพพลภาพของกำลังพล มทบ.15

#################################