“นายกฯโจ๊ก”นำประชาชนชาวพัทลุงร่วมปลูกจิตสำนึก “จิตอาสาปลูกป่า “ทะเลน้อย จว.พัทลุง”

0
121

“นายกฯโจ๊ก”นำประชาชนชาวพัทลุงร่วมปลูกจิตสำนึก “จิตอาสาปลูกป่า “ทะเลน้อย จว.พัทลุง”

👇ชมคลิป👇

“เฉลิมพระเกียรติ”ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

วันที่ 2 ส.ค.65 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร.ในฐานะนายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ ประธานในพิธีนำประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมในโครงการ “จิตอาสาปลูกป่าทะเลน้อยเฉลิมพระเกียรติ” เพื่อระลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยภายในงานมี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง รวมทั้ง ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ภาคีเครือข่าย ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสา กว่า 3,500 คน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ณ พื้นที่ทะเลน้อย หมู่ 1 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

พร้อมด้วย ชมรมคนรักเมืองลุง โดยมี ว่าที่ ร.ต.สิทธิพร บาลทิพย์ ประธานชมรมฯ พร้อมด้วย นายคณิต ชุมช่วย เลขาธิการ ชมรมฯ,นายสถาพร อ่อนสง,นายสถาพร สัตรัตน์, ดร.ศักดิ์สุดา จิรโสภิน,นายสมคิด ปานเพชร,นายสมศักดิ์ ศิริอนันต์ รวมทั้ง ดร.อ็อด โพธิ์เงิน,นาวาอากาศตรีหญิงจุฑาทิพย์ บุญยฤทธิ์ ประธานชมรมชาวใต้ เขตสายไหม และผู้บริหาร บริษัท J.K.ASIA ผู้ผลิต ข้าวตราใบเงิน น้ำตราใบเงินและผู้จำหน่าย วัสดุอินทรีย์ปรับปรุงดิน “ต้าถง” พร้อมทั้ง คณะกรรมการและสมาชิกชมรมคนรักเมืองลุงเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง

ทั้งนี้ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมปลูกต้นไม้จำนวน 3,000 ต้น ปล่อยพันธุ์ปลา จำนวนกว่า 250,000 ตัว และปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่ทะเลน้อย โดยการเก็บผักตบชวา เพื่อลดความหนาแน่น ควบคุมการแพร่ขยายพันธุ์ของ ผักตบชวา อีกทั้งทำให้ภูมิทัศน์ในบริเวณทะเลน้อยสวยงามขึ้น

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า จิตอาสาปลูกป่าทะเลน้อยเฉลิมพระเกียรติ” ทางสมาคมชาว ปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการสนับสนุนจากบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับ จังหวัดพัทลุง และ ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง จัดโครงการดังกล่าวเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี แด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฏาคม 2565 ซึ่งโครงการนี้ มีความคิดริเริ่มมาจากจิตสำนึกที่ดีที่ต้องการจะพัฒนา และฟื้นฟูพื้นที่ทะเลน้อย ให้กลับมาอุดม สมบูรณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ผสานกับหลักคิดที่ว่า เราทำความดีด้วยหัวใจ ถือเป็นโครงการที่มี หลายภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อที่จะสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและประเทศชาติ ทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ธรรมชาติให้แก่ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ต่อไป

ผู้ช่วย ผบ.ตร.ยังกล่าวอีกว่า กิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 6 ที่สมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) หน่วยงานภาครัฐ ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสา ร่วมแรง ร่วมใจกัน ทำจิตอาสา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และชุมชน โดยที่ผ่านมา ได้มี ผู้เข้าร่วมกว่า 13,000 คน ปลูกต้นไม้กว่า 13,000 ต้น และปล่อยสัตว์น้ำอาทิ พันธุ์ปูกว่า 100 ล้านตัว ,พันธุ์กุ้ง กว่า 300,000 ตัว ,พันธุ์ปลา กว่า 250,000 ตัว และพันธุ์เต่าตะนุ 100 ตัว เพื่อฟื้นฟู และอนุรักษ์ธรรมชาติ ให้มี สภาพสมบูรณ์ ยั่งยืน เพื่อประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมและประเทศ

สำหรับพื้นที่ทะเลน้อย หรือ อุทยานนกน้ำทะเลน้อย เป็นทะเลสาบน้ำจืดมีเนื้อที่ผืนน้ำ ประมาณ 17,500 ไร่ ครอบคลุม 3 จังหวัด คือพัทลุง สงขลา และนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งพืช สัตว์น้ำ สัตว์บก และนกนานาพันธุ์ ซึ่งมีความสำคัญต่อระบบนิเวศ เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดพัทลุง

#################################