ชุมพร / พบคนสูงอายุมีรายได้แค่เดือนระ1500บาทเลี้ยง3ชีวิต.

0
366

…วันนี้ 3 ธค 60..พบคนสูงอายุมีรายได้แค่เดือนระ1500บาทเลี้ยง3ชีวิต….นายปรีชา บุญเกษม (ตา) อายุ 69 ปี นางอำไพ นุ้ยมีทร้พย์ (ยาย) อายุ 62 ปี ด.ช.นัฐพงษ์ จันทร์แสง อายุ 6 ขวบ (หลานผู้พิการ) ไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรเนื่องจากชรา รายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ รายได้จากพีชผลทางการเกษตรเดือนละ 1,500 บาท บ้านเลขที 101 ม.6 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180 / เบอร์โทรติดต่อได้ 087 8987881 กำนันประภาส อินเกล้า กำนันตำบลพะโต๊ะ…….ข่าวโดยนายวิวรรธน์ แพ่งสุภา