“ศูนย์ดำรงธรรมจับมือหน่วยงานลงพื้นที่ร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาการปล่อยน้ำเสีย!!

0
41

“ศูนย์ดำรงธรรมจับมือหน่วยงานลงพื้นที่ร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาการปล่อยน้ำเสีย!!

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565) เวลา 14.00 น.ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพังลา ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ได้มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ร่วมลงพื้นที่เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการปล่อยน้ำเสีย เป็นเหตุให้ปลาตายในลำคลอง (คลองแงะ) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16 (สงขลา) สำนักงานประมงจังหวัด อำเภอสะเดา เทศบาลตำบลคลองแงะ ผู้ประกอบการ ทีมงานนายเดชอิศว์ ขาวทอง (ส.ส.) เป็นต้น ร่วมกันหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา

สำหรับกรณีดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลาประมาณ 13.45 น.ได้มีน้ำเสียในลำคลอง (คลองแงะ) บริเวณใต้ฝาย 935 ใต้สะพานกรมทางหลวง ชุมชนโรงฆ่าสัตว์ มีปลาตายเกลื่อน ประชาชนในพื้นที่จึงต้องการให้มีการตรวจสอบ และดำเนินการตามกฎหมายกับผู้เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ซึ่งในประเด็นนี้จะต้องใช้ผลวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ ในการหาสาเหตุการตายของปลาอย่างแท้จริง ในระหว่างที่รอผลข้างต้น หน่วยงานในพื้นที่จะต้องเฝ้าระวัง และขอความร่วมมือสถานประกอบการได้ตระหนักถึงการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมป้องกันมิให้เกิดผลกระทบกับคุณภาพน้ำ

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาพร้อมที่จะเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน และปัญหาความเดือดร้นของประชาชน เพื่อจะประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ และพิจารณาแก้ไขปัญหาตามความเหมาะสมต่อไป

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”