“ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โครงการ Out of the box และโครงการ Clip your life Click your Future !!

0
136

“ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โครงการ Out of the box และโครงการ Clip your life Click your Future !!

มูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชน โดย สถาบันกัลยาณมิตร ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) และ กองทัพอากาศ รับสมัครคนรุ่นใหม่ เข้าร่วมประกวดผลงานในโครงการ Out of the box (หนังสั้น) ภายใต้หัวข้อ “Out of the box” แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่

– ประเภทหนังสั้นด้านวิทยาศาสตร์

– ประเภทหนังสั้นด้านพัฒนาสังคม

– ประเภทหนังสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม

และโครงการ Clip your life Click your Future (วีดีโอ) ภายใต้หัวข้อ “Clip your life Click your Future” โดยจะต้องมีเนื้อหา เกี่ยวกับการปลูกจิตสำนึกด้านการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์รู้ทันเท่าสื่อ เพื่อชิงรางวัลมูลค่ากว่า 250,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล เหรียญเกียรติยศและเกียรติบัตร เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2565 และจะประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 13 กันยายน 2565

จึงขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษา ระดับการศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โครงการ Out of the box (หนังสั้น) และโครงการ Clip your life Click your Future (วีดีโอ) เพื่อชิงรางวัลตามรายละเอียดข้างต้น

ท่านที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งใบสมัครได้ที่ E-mail : pef2532@gmail.com โทรศัพท์ : 02-522-7777 Line Official : https://lin.ee/PE5Jk8p หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook : มูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชน

และที่ https://opec.go.th/%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1/