ศาลจังหวัดน่าน จัดงานวันรพี เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

0
97

ศาลจังหวัดน่าน จัดงานวันรพี เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

มา

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ที่บริเวณศาลจังหวัดน่าน นายณัฐสิทธิ์ ม่วงวิโรจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน เป็นประธาน นายกฤตเพชร เพชรบูระณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยข้าราชการ หน่วยงานยุติธรรม ทหาร ตำรวจ ข้าราชการในจังหวัดน่านได้วางพวงมาลาหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ที่ทรงเป็นนักนิติศาสตร์ ผู้ยึดมั่นในความซึ่งสัตย์สุจริตอย่างยิ่งยวด ทรงถือว่าความซึ่งสัตย์สุจริต เป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตมนุษย์ โดยเฉพาะสำหรับนักกฎหมายและทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายและเป็นผู้สอนวิชากฎหมาย ด้วยพระองค์เอง เพื่อที่จะให้มีผู้รู้กฎหมายมากขึ้น ทรงจัดวางระเบียบศาลยุติธรรมสู่ระบบใหม่ ทรงรวบรวมกฎหมายและคำพิพากษาฎีกา พร้อมแต่งตำราอธิบายกฎหมายต่างๆ มากมาย
การค้นคว้ารวบรวมและพระนิพนธ์ ได้เป็นรากฐานก่อตั้งการศึกษานิติศาสตร์ขึ้นในประเทศไทยอันเป็นประโยชน์ใหญ่ยิ่งแก่ประเทศชาติ จึงทรงได้รับยกย่องให้เป็น” พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”และเรียกวันที่ 7 สิงหาคม อันเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์ของทุกปีว่า”วันรพี”
นอกจากนี้ ยังมีการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหว่างหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมใน จังหวัดน่านอีกด้วย/ภาพข่าว/ชฎิลรัตน์ สปอร์ทน่าน/บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน