ผอ.สพป.น่าน เขต 1 และคณะร่วมให้การต้อนรับผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

0
104

ผอ.สพป.น่าน เขต 1 และคณะร่วมให้การต้อนรับผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.33 น. ที่ห้องประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางสุพรรณิการ์ ผาลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 พร้อมด้วย นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 นางสาวนันทิวัน แสงเนตร นักจัดการงานทั่วไป และนายมานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 33 โรงเรียนร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ในโอกาสนี้ นางสุพรรณิการ์ ผาลา และคณะได้ร่วมเยี่ยมชมและให้กำลังใจ นักเรียน คณะครู และคณะกรรมการผู้เข้าร่วมแข่งขันตลอดจนคณะกรรมการตัดสินโดยได้ชื่นชมผลงานของนักเรียนในครั้งนี้ด้วย มานพ เถรหมื่นไวย ภาพ/ข่าว/บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาตมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน