นายสุจิโรจน์ คงเมือง นายอำเภอทุ่งช้าง

0
68

 

วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุจิโรจน์ คงเมือง นายอำเภอทุ่งช้าง มอบหมายให้นายอนุชา หมู่โสภิญ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 เพื่อให้หน่วยงานราชการในพื้นที่ ให้บริการประชาชนในพื้นที่บ้านน้ำพิ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ปลัดอำเภอ กิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง ร้อยทหารพรานที่ 3208 ชพส.ที่ 3218 สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอ สนง.เกษตรอ.ทุ่งช้าง สนง.ปศุสัตว์อำเภอ กศน.อ.ทุ่งช้าง อส.อ.ทุ่งช้าง โรงพยาบาลทุ่งช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ โรงเรียนบ้านน้ำพิ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ในการนี้ กิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง ได้มอบชุดยังชีพของกิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ให้แก่ผู้พิการ ผู้ยากไร้ในพื้นที่ จำนวน 10 ราย
ภาพข่าว บุญยงค์ สดสอาด รายงาน