พ่อเมืองประจวบฯ ประกอบพิธีไหว้ครูองค์จตุโชคศาลหลักเมืองประจำปี

0
67

ข่าว – พ่อเมืองประจวบฯ ประกอบพิธีไหว้ครูองค์จตุโชคศาลหลักเมืองประจำปี
เมื่อวันที่ 6 ส.ค. นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นางฐิตยาภา เจริญเหรียญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบฯ เป็นประธานในพิธีถวายสักการะบูชาองค์จตุโชคหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ เนื่องในวันคล้ายวันประดิษฐานยอดชัยองค์หลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2565 มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการมูลนิธิศาลหลักเมืองประจวบฯ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน นักท่องเที่ยว และผู้มีจิตศรัทธาเป็นจำนวนมากร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 91 รูป จากนั้นร่วมพิธีบวงสรวงศาลเพียงตา บวงสรวงเทพยาดาฟ้าดิน และบวงสรวงไหว้ครูองค์จตุโชค เจริญพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล
และก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 5 ส.ค.65 นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการ จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบฯ ได้ประกอบพิธีถวายเครื่องกระยาบวช ผูกผ้าสีม่วงองค์จตุโชคหลักเมืองประจวบ ลั่นฆ้องชัย 5 ครั้ง จุดประทัดถวาย 16,000 นัด จากนั้นจึงเดินทางไปประกอบพิธีถวายเครื่องสังเวยพญานาคราชที่ริมทะเล เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เมืองประจวบคีรีขันธ์และประชาชนทุกคน
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีเปิดศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 20 ส.ค.2537 ตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำเดือน 9 ปีกุน ซึ่งองค์หลักเมืองนี้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแล้วอัญเชิญกลับมาประดิษฐานบนยอดองค์หลักเมืองเมื่อวันที่ 8 ธ.ค.2561 ทั้งนี้องค์หลักเมืองประจวบฯ ถือกำเนิดเมื่อเดือน 9 ขึ้น 9 ค่ำ ในนามว่า “องค์จตุโชค” โดยทุกปีจะมีการทำบุญและประกอบพิธีไหว้ครูที่ศาลหลักเมือง ซึ่งศาลหลักเมืองประจวบฯใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 1 ปี 4 เดือน โดย ร้อยตรีอำนวย ไทยานนท์ ผู้ว่าราชการ จ.ประจวบฯในสมัยนั้น (พ.ศ.2532-2537) ได้ริเริ่มและดำเนินการก่อสร้างศาลหลักเมืองประจวบฯจนแล้วเสร็จ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 16 ล้านบาท โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจอย่างสูงจากชาวจังหวัดประจวบฯ รวมทั้งข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ซึ่งตามโบราณประเพณีถือกันว่าองค์หลักเมืองเป็นสัญลักษณ์ของการก่อกำเนิดสังคม ชุมชน บ้านเมือง และถือเอาเป็นศูนย์รวมทางจิตใจ เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ เชื่อกันว่าองค์หลักเมืองมีเทพประจำคอยปกปักรักษาปัดเป่าเหตุร้าย และภัยพิบัติต่างๆให้หมดสิ้นไป.
อุดมศักดิ์ นิ่มเซียน.ประจวบฯ