# พิธีวันพระราชทานกำเนิด โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบ 135 ปี ##

0
62

พิธีวันพระราชทานกำเนิด โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบ 135 ปี ##

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 พันเอก จักรพงษ์ โพธิ์นาแค ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 พร้อมด้วย ผู้บังคับหน่วยรองกรมทหารราบที่ 13 และคณะศิษย์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เข้าร่วมพิธีฯ และร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบ 135 ปี โดยมี พลตรี สุทธ์พิชญพงษ์ สุธิราวุธ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 เป็นประธานในพิธีฯ และมีอดีตผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เดินทางมาร่วมในพิธีฯ ในครั้งนี้ด้วย โดยการจัดกิจกรรมประกอบด้วยพิธีสดุดีเทิดพระเกียรติ พิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ พระบรมรูป 9 รัชกาล บริเวณหน้ากองบังคับการกรมทหารราบที่ 13 จากนั้นได้ประกอบพิธีสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ สโมสรนายทหาร ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
สำหรับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานกำเนิด เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2430 เป็นสถาบันการศึกษาผลิตนายทหารสัญญาบัตร มีคุณลักษณะตามที่กองทัพบกต้องการ ให้มีความรู้ด้านวิชาการ วิชาการทหาร รวมทั้งปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อรับใช้ประเทศชาติ ทั้งในด้านพัฒนาและด้านการปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติ
//////////////////////////////////////
ข้อมูลภาพข่าว
ร.ต.กฤษฎา มณีใส

#กรมทหารราบที่ 13