# กรมทหารราบที่ 13 กระทำพิธีปล่อยปลาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง##

0
84

กรมทหารราบที่ 13 กระทำพิธีปล่อยปลาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง##

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 พันเอก จักรพงษ์ โพธิ์นาแค ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 เป็นประธานในพิธีมอบพันธุ์ปลาและปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาครบรอบ 90 พรรษา (12 สิงหาคม 2565) ณ บริเวณหนองขอนกว้าง ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีกำลังพลและสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมทหารราบที่ 13 เข้าร่วมพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี, การสนองพระราชดำริโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาสัตว์น้ำจืดของไทย เป็นการทดแทนปริมาณสัตว์น้ำที่ถูกทำลาย สร้างจิตสำนึกให้กำลังพลและครอบครัวของหน่วยให้ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรปลา และในวันเดียวกันนี้ กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกับประชาชนชุมชนดงวัด ด้วยการพัฒนาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ณ วัดโยธานิมิต ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยได้ร่วมกันทำความสะอาดและพัฒนาเขตสุขาภิบาลภายในวัด และพื้นที่บริเวณโดยรอบ ตลอดจนเส้นทางที่ประชาชน ใช้สัญจรไปมา ในการเข้า-ออกวัด ซึ่งทำให้พื้นที่ภายในวัดและบริเวณโดยรอบ มีความสะอาด และมีทัศนียภาพที่สวยงามมากยิ่งขึ้น จากการที่กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ ทำให้ผู้เข้าร่วมพิธีฯ มีความรู้สึกปลาบปลื้มที่ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ และมีความรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่พระองค์มีต่อพสกนิกรชาวไทย และได้กล่าวขอบคุณกรมทหารราบที่ 13 ที่ได้จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยในการพัฒนาพื้นที่ภายในวัดในครั้งนี้
//////////////////////////////////////
ข้อมูลภาพข่าว
ร.ต.กฤษฎา มณีใส

#กรมทหารราบที่ 13