#อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ กฟภ. และ ทน.พระนครศรีอยุธยา Kick off โครงการ “เจ้าพรหมโมเดล” ปรับปรุงระบบไฟฟ้าจัดระเบียบสายสื่อสาร เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยของชุมชนและความสวยงามต้อนรับนักท่องเที่ยว “เมืองมรดกโลก#

0
106

#อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ กฟภ. และ ทน.พระนครศรีอยุธยา Kick off โครงการ “เจ้าพรหมโมเดล” ปรับปรุงระบบไฟฟ้าจัดระเบียบสายสื่อสาร เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยของชุมชนและความสวยงามต้อนรับนักท่องเที่ยว “เมืองมรดกโลก#

วันนี้ (9 สิงหาคม 2565) เวลา 08.30 น. นายวีระชัย นาคมาศ (นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธาน นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.อ.อ.สุวัฒน์ สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนคร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงาน กสทช.เขต 15 พระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมปรับปรุงระบบไฟฟ้าและจัดระเบียบสายสื่อสารที่หนาแน่นบริเวณจุดติดตั้งหม้อแปลงในพื้นที่ ณ เวทีกลางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีโบราณสถาน และสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ซึ่งยูเนสโก (UNESCO) ประกาศขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็น “มรดกโลก” เราจึงให้ความสำคัญในการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย และปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ต้องขอขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นอย่างยิ่ง ที่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของสายและอุปกรณ์สื่อสาร ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญ จึงต้องอาศัยความทุ่มเทในการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กสทช. ผู้ประกอบกิจการสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ปัญหาดังกล่าวให้ลุล่วงไปด้วยดี ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับการจัดระเบียบสายสื่อสาร รวมทั้งขอความร่วมมือภาคประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดระเบียบสายสื่อสาร ตามแผนงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป

สำหรับการจัดระเบียบสายไฟฟ้าสายสื่อสารภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและที่พักของนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาเยือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา กสทช.เขต 15 พระนครศรีอยุธยา และผู้ให้บริการกิจการสื่อสาร ร่วมกันจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสารต่าง ๆ บริเวณถนนอู่ทอง ตัดถนนนเรศวร ความยาว 1 กิโลเมตร ตามโครงการ “เจ้าพรหมโมเดล” โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม ที่ผ่านมา และร่วม Kick off เปิดโครงการในวันที่ 9 สิงหาคม และดำเนินโครงการพร้อมกันทั้ง 7 จังหวัดภาคกลาง

ทั้งนี้ โครงการ “เจ้าพรหมโมเดล จะมีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในโซนเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา โดยจัดระเบียบสายไฟฟ้าแรงสูง 22 kv หรือว่า 22,000 โวลต์ ปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้า รวมถึงสายสื่อสารที่พาดผ่านบริเวณต้นหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชุมชนเมืองของอำเภอพระนครศรีอยุธยา ที่เป็นจุดใหญ่ที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเข้ามาเยือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต้องมา ณ จุดนี้ ซึ่งหลังจากปรับปรุงเสร็จสิ้นจะทำให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามและน่ามองขึ้น สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อีกด้วย

เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา