#SVL Group ร่วมเชิดชูเกียรติ “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” 10 สิงหาคม#

0
82

#SVL Group ร่วมเชิดชูเกียรติ “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” 10 สิงหาคม#

คณะผู้บริหาร นายอุดม สดใส กรรมการผู้จัดการ บจก.ไลน์ ทรานสปอร์ต และนายชัชวาลย์ อิ่มบัญชร ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการภายนอก ในนามเอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) พร้อมทีมชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน ร่วมมอบเงินสนับสนุน จำนวน 60,000 บาท ในกิจกรรม “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” โดยมีนายเลิศยศ แย้มพราย ท่านนายอำเภอบางสะพาน และนายสมหมาย ปานทอง ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับมอบ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พิสิษฐ์รื่นเกษมข่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โทร 099-339-6444