“ปลัดสำนักนายก ฯ รุดเยี่ยมให้กำลังใจชาวศูนย์ดำรงธรรมสงขลา และ สคบ.เน้นยกระดับการให้บริการเพื่อประชาชน!!

0
80

“ปลัดสำนักนายก ฯ รุดเยี่ยมให้กำลังใจชาวศูนย์ดำรงธรรมสงขลา และ สคบ.เน้นยกระดับการให้บริการเพื่อประชาชน!!

วันนี้ (วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565) เวลา 12.30 น. ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัด และนางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ได้มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และทีมงาน ร่วมต้อนรับ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา และ สคบ.ประจำจังหวัดสงขลา

สำหรับภารกิจการตรวจเยี่ยมข้างต้น ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางปฏิบัติที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง คือ การตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจน้อง ๆ ชาวศูนย์ดำรงธรรม และ สคบ.ทุกครั้งที่มาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ เนื่องจากเห็นว่าภารกิจของหน่วยงานดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการบริการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจประชุมติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 5 ของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) จึงได้มาตรวจเยี่ยม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยได้กำชับให้น้อง ๆ ตระหนักถึงความสำคัญของภารกิจ และตรวจสอบระบบการร้องเรียน ตลอดจนการรายงานความคืบหน้าเป็นระยะ ๆ (กรณีจะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการยาวนาน) นอกจากนี้ ยังหยิบยกประเด็นการเพิ่มขวัญและกำลังใจเกี่ยวกับสถานะการจัดจ้างของน้อง ๆ สคบ. ให้มีความเหมาะสม

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา และ สคบ.ประจำจังหวัดสงขลา พร้อมที่จะนำข้อห่วงใย และข้อแนะนำ ไปพิจารณายกระดับการให้บริการ เพื่อให้การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”