#นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ#

0
208

#นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ# วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 08.45 น. ณ ห้องประชุม โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยคณะกรรมการลุ่มน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา และลุ่มน้ำท่าจีน โดยมีคณะกรรรมการลุ่มน้ำ จากภาครัฐและผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม จำนวน 160 คน เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา และลุ่มน้ำท่าจีน