ทหาร บชร.3 ประจำอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย “มอบความห่วงใย ด้วยไออุ่น ” แจกผ้าห่มกันหนาว

0
261

ทหาร บชร.3 ประจำอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย “มอบความห่วงใย ด้วยไออุ่น ” แจกผ้าห่มกันหนาว เมื่อ ๐๖๑๑๓๐ ธ.ค.๖๐ หมู่.รส.๒ มว.รส.๒ ร้อย.รส.ที่ ๒ (อ.คีรีมาศ.จว.ส.ท) พร้อมด้วยนายบุญส่ง ชำนาญเสือ นายก อบต.นาเชิงคีรี,รองนายก อบต.นาเชิงคีรี,ประธานสภา อบต.ฯ,ผญบ.ม.๖ ต.นาเชิงคีรี อ.คีิรีมาศ,ผช.ผญบ.ม.๒ ,ม.๖ ต.นาเชิงคีรี อ.คีรีมาศ ลงพื้นที่พบปะกับราษฎรที่มีพื้นที่อยู่ใกล้กับเขาหลวง ซึ่งอากาศเริ่มเย็นลง และได้นำผ้าห่มกันหนาว มอบให้กับราษฏรผู้มีรายได้น้อยและ ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็น ตามโครงการ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ “มอบความห่วงใย ด้วยไออุ่น” ในพื้นที่ ม.๒, ม.๖ ต.นาเชิงคีรี อ.คีรีมาศฯ จำนวน ๑๕ ผืน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย…หมวดสมพรฯ เขีบนข่าว/ ถ่ายภาพ / ทัศนา บัวคำ รายงานจากจังหวัดสุโขทัย