เวลา 08.00 น.พร้อมกันที่บ้านกรีนวิลล์ เลขที่ 263/29 หมู่ 9 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รับประทานอาหารเช้า และร่วมกันตั้งองค์ผ้าป่า

0
161

กำหนดการถวายระฆัง&ทอดผ้าป่า
วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2561

เวลา 08.00 น.พร้อมกันที่บ้านกรีนวิลล์ เลขที่ 263/29 หมู่ 9 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รับประทานอาหารเช้า และร่วมกันตั้งองค์ผ้าป่า

เวลา 09.00 น.เคลื่อนขบวนออกไปรวมกันที่ เฮือนไม้เก่า รีสอร์ิท อ.ดอยหลวง

เวลา 10.00 น.เดินทางไปที่วัดป่าศรีธาตุไทรทอง หมู่ที่ 6 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย ประกอบพิธีถวายระฆัง และทอดผ้าป่า

เวลา 11.00 น.ถวายอาหารพระภิกษุสงฆ์

เวลา 12.00 น.รับประทานกลางวันร่วมกัน เสร็จพิธี
สำหรับท่านที่ไม่สะดวกที่จะมาร่วม แต่มีความประสงค์จะร่วมทำบุญในกาลนี้ สามารถโอนเงินมาร่วมทำบุญได้ที่

บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงราย หมายเลขบัญชี 504-038-074-7 ชื่อนางจิรวรรณ์ บ้านชี
ขอเรียนเชิญญาติธรรมทั้งหลาย ร่วมพิธีในครั้งนี้ร่วมกัน สาธุๆๆ