ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม

0
314

ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 09/2560(12) ประจำเดือนธันวาคม 2560 โดยมีคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการ และสมาชิกเข้าร่วมประชุมอย่างอบอุ่น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ ห้องลักษมีเทวี โรงแรมแกรนด์วิษณุ นครสวรรค์ …..ภาพข่าวโดยนายวิวรรธน์ แพ่งสุภา นครสวรรค์