“มทบ.15 เปิดโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2565”#กตัญญูคลับ กตัญญู 4 เสาหลัก

0
98

“มทบ.15 เปิดโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2565”#กตัญญูคลับ กตัญญู 4 เสาหลัก

👇ชมคลิป👇

เมื่อวันที่ 27 ส.ค.65 ณ สโมสรนายทหาร มณฑลทหารบกที่ 15 จ.เพชรบุรี พ.อ.เวชยันต์ แว่นไธสงค์ รอง ผบ.มทบ.15 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2565” ซึ่งมีกำหนดในห้วงวันที่ 26-27 สิงหาคม 2565 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกกตัญญูคลับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 40 ราย

ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับฟังการบรรยายความรู้ การร่วมอนุรักษ์ป่าชายเลนและการบำเพ็ญต่อส่วนรวม ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วย

-บรรยายเรื่อง “พระมหากรุณธิคุณพระมหากษัตริย์ไทย” โดย พ.อ.วัฒนพล จิตต์รักมั่น รอง เสธ.มทบ.15/วิทยากรจิตอาสา 904

-บรรยายความภาคภูมิใจในความเป็นไทย กับ”เสน่ห์ภาษาไทย” โดย อ.อัจฉรา ทองดี ข้าราชการบำนาญผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย

-กิจกรรมเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติปลูกป่าชายเลน โดย พ.อ.อำพล ตุ่นบุตร นายทหารกิจการพลเรือน มทบ.15

-กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ริมชายหาด
เจ้าสำราญ ต.หาดเจ้า อ.เมือง จ.เพชรบุรี โดย พ.อ.ชวณิชย์ ชนินทร์อารักษ์ หก.กกร.มทบ.15

-กิจกรรมจุดเทียนแห่งปัญญา โดย พ.อ.นรินทร์ สายกระสินธุ์ นายทหารกิจการพลเรือน มทบ.15

-กิจกรรมรอบกองไฟ โดยทีมวิทยากร จาก นฝ.นศท.มทบ.15

//////////////////////////////////////