“บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)มอบอุปกรณ์ห้อง ICU มูลค่า 980,000 บาท ให้กับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ !!

0
76

“บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)มอบอุปกรณ์ห้อง ICU มูลค่า 980,000 บาท ให้กับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ !!

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) โดยคุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) ได้บริจาคและจัดส่งอุปกรณ์ห้อง ICU และเครื่องความดับลบ มูลค่า 980,000 บาทให้กับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งการบริจาคอุปกรณ์ห้อง ICU และเครื่องความดับลบในครั้งนี้ได้รับประสานงานจาก คุณสถาพร ฤกษ์พิบูลย์ อุปนายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูป ถัมภ์และอุปนายกสมาคมชาวสงขลา

โดยมี ผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผศ.ทพ.ดร.จิตจิโรจน์ อิทธิชัยเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)​ ทพ.ดร.อะนัฆ เอี่ยมอรุณ เป็นตัวแทนผู้รับมอบ

/////////////////////////////////