“มทบ.15 จัดชุดประชาสัมพันธ์ รณรงค์การดูแลรักษาความสะอาดอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”

0
63

“มทบ.15 จัดชุดประชาสัมพันธ์ รณรงค์การดูแลรักษาความสะอาดอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”

เมื่อวันที่ 7 ก.ย.65 มทบ.15 จัดกิจกรรมดนตรีในสวน โดยวงวงดนตรีหมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ 15 เพื่อมอบความสุขด้วยบทเพลงและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การรวมพลังประชาชนชาวเพชรบุรี ในการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 4 ด้วยการร่วมแรงร่วมใจในการดูแลรักษาความสะอาดของพื้นที่ และดำเนินกิจกรรมที่เหมาะ ณ สวน 60 พรรษา
เพชรประชาร่มเย็น อ.เมือง จ.เพชรบุรี

///////////////////////////