“มทบ.15 จัดชุดประชาสัมพันธ์ รณรงค์การดูแลรักษาความสะอาดอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”

0
76

“มทบ.15 จัดชุดประชาสัมพันธ์ รณรงค์การดูแลรักษาความสะอาดอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”

เมื่อวันที่ 9 ก.ย.65 มทบ.15 จัดกิจกรรมดนตรีในสวน โดยวงวงดนตรี หมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ 15 และ ชป.กร.มทบ.15 (ขุนภักดี) เพื่อมอบความสุขด้วยบทเพลงและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การรวมพลังประชาชนชาวเพชรบุรี ในการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 4 ด้วยการร่วมแรงร่วมใจในการดูแลรักษาความสะอาดของพื้นที่ อุทยาน ร.4 และดำเนินกิจกรรมที่เหมาะ ทั้งนี้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการพื้นที่ ฯ เช่น นักเรียน,ผู้ปกครอง และร้านค้า ได้ร่วมกันเก็บขยะและจัดระเบียบพื้นที่ใช้สอยให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม

/////////////////////////////////