“สำนักงานเลขาธิการ กอ.รมน.ร่วมกับ มทบ. 15 ตักบาตรชายหาดจอมพล โรงแรมทหารบกหาดเจ้าสำราญ” ครั้งที่ 3!!

0
82

“สำนักงานเลขาธิการ กอ.รมน.ร่วมกับ มทบ. 15 ตักบาตรชายหาดจอมพล โรงแรมทหารบกหาดเจ้าสำราญ” ครั้งที่ 3!!

#สะพานบุญเพื่อผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส

เมื่อวันที่ 11 ก.ย.65 เวลา 07.00 น.พล.ต.กัญจน์ณัฏฐ์ เพ็ชรแสง เลขานุการ กอ.รมน.พร้อมด้วยกำลังพลและครอบครัว ร่วมกับ พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผบ.มทบ.15/ผจก.พฟผ.ทบ. หาดเจ้าสำราญและกำลังพล พร้อมผู้ใจบุญได้ร่วมตักบาตรชายหาดจอมพล ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี

กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้มาใช้บริการที่พัก ได้ทำบุญตักบาตรกับบรรยากาศริมชายหาดพร้อมแสงแดดแรกของวัน

โดยสิ่งของที่ได้รับบิณฑบาตในครั้งนี้ คณะสงฆ์ร่วมอนุโมทนาบุญ มอบให้ มทบ.15 จัดเป็นถุงยังชีพ เพื่อมอบให้กับผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุและโรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่ จ.เพชรบุรีต่อไป

//////////////////////////////////