“ศูนย์ดำรงธรรมเดินหน้าประชาสัมพันธ์ข่าวสารสำคัญสร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่อง!!

0
34

“ศูนย์ดำรงธรรมเดินหน้าประชาสัมพันธ์ข่าวสารสำคัญสร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่อง!!

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น.ณ สวท.สงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา  ได้มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด จัดรายการ “ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา”ทางวิทยุ คลื่น  FM 89.50 MHz

โดยประเด็นที่มีการประชาสัมพันธ์ อาทิ รับหนังสือจากเครือข่ายพลเมืองสงขลา กรณีขอติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา ร่วมการประเมินผลของ สภ.เมืองสงขลา ตามนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน (Stronger Together) การติดตามความคืบหน้าการกำจัดขยะตกค้าง การจัดระเบียบการจอดเรือ เป็นต้น

สำหรับรายการดังกล่าว จะจัดทุกวันจันทร์ ทาง สวท.สงขลา คลื่น FM 89.50 MHz ระหว่างเวลา 15.00 – 16.00 น.ซึ่งจัดมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 จนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมรับฟัง และหากมีข้อมูลข่าวสารที่จะประชาสัมพันธ์ สามารถติดต่อมายังหมายเลขโทร 074 – 321562 และ 089 -2034344 เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อไป

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”