“จังหวัดสงขลาเดินหน้าประชุมคณะกรรมการไตรภาคีโรงแยกก๊าซ ฯ ไทย – มาเลเซีย มุ่งรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม!!

0
43

“จังหวัดสงขลาเดินหน้าประชุมคณะกรรมการไตรภาคีโรงแยกก๊าซ ฯ ไทย – มาเลเซีย มุ่งรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม!!

วันนี้ (วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565) เวลา 10.00 น.ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ แอนด์ รีสอร์ท ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ได้มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการไตรภาคีโรงแยกก๊าซและท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไทย – มาเลเซีย โดยมี นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม พร้อมคณะกรรมการ ฯ จากส่วนราชการ อำเภอ อปท.และผู้เกี่ยวข้อง กว่า 80 คน ร่วมกันประชุมดังกล่าว

สำหรับการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมครั้งที่ 3/2565 มีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ การรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานกองทุนพัฒนาอาชีพและสังคมทีทีเอ็ม ประจำปี 2565 การดำเนินกิจกรรมบำรุงรักษาของระบบท่อ ฯการติดตามผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานกลาง(บริษัท UAE จำกัด) เป็นต้น

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาจะนำข้อมูลที่ได้จากการประชุม โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการรับรู้ และสร้างความเข้าใจอันดีในการป้องกันปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”