“มทบ.15 จัดพิธีอำลาชีวิตราชการทหาร (ต่ำกว่าชั้นนายพล) ประจำปี 2565 !!

0
81

“มทบ.15 จัดพิธีอำลาชีวิตราชการทหาร (ต่ำกว่าชั้นนายพล) ประจำปี 2565 !!

เมื่อวันที่ 21 ก.ย.65 เวลา 10.00 น.มทบ.15 จัดพิธีอำลาชีวิตราชการทหาร (ต่ำกว่าชั้นนายพล) ประจำปี 2565 มีกำลังพลซึ่งเคยรับราชการในสังกัด มทบ.15 ร่วมพิธีฯ จำนวน 15 นาย และครอบครัวจำนวน 13 คน โดยมี พล.ต.ประยุกต์ อุ่นอบ ผบ.มทบ.15 เป็นประธานในพิธีมีการจัดกิจกรรม 5 ห้วง ดังนี้

1.กิจกรรม Open House ประกอบด้วย
-การนำเสนอประวัติหน่วย, ภารกิจ และความภาคภูมิใจของหน่วย
-การตรวจสุขภาพร่างกาย โดย รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์
-การให้คำแนะนำจากแผนกประวัติและบำเหน็จบำนาญ มทบ.15,ฝ่ายสวัสดิการ มทบ.15,และ แผนกการเงิน มทบ.15

2.พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ,ของที่ระลึก และกล่าวสดุดีแก่กำลังพลที่เกษียณอายุราชการ ณ ห้องพระสุรฤทธิ์พฤฒิไกร

3.การจัดแถวทหารเชิดชูเกียรติแก่กำลังพลที่เกษียณอายุราชการ ณ ลานพื้นแข็งหน้าอาคารพุทธศาสนสถาน มทบ.15

4.การถ่ายภาพร่วมกับผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นที่ระลึก ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 พระรามราชนิเวศน์

5.ผบ.มทบ.15 และคณะฯ รับประทานอาหารร่วมกับกำลังพลที่เกษียณอายุราชการและครอบครัวด้วยบรรยากาศของความอบอุ่นและความภูมิใจในชีวิตครอบครัวทหาร

“จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ”

#มณฑลทหารบกที่15
#ครอบครัวทหาร
#oldsoldiersneverdie