น่านได้จัดงานมุทิตาจิตข้าราชการครูเนื่องในวันเกษียณอายุราชการซึ้งเป็นบุคคลแบบอย่าง คนดี คิดดี สังคมดี รางวัลพระกินรี ‘’คนดีของแผ่นดิน” ประจำปี 2565 สาขาผู้ส่งเสริมการศึกษาดีเด่น

0
71

น่านได้จัดงานมุทิตาจิตข้าราชการครูเนื่องในวันเกษียณอายุราชการซึ้งเป็นบุคคลแบบอย่าง คนดี คิดดี สังคมดี รางวัลพระกินรี ‘’คนดีของแผ่นดิน” ประจำปี 2565 สาขาผู้ส่งเสริมการศึกษาดีเด่น

 

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ว่าที่ร้อยตรี ยุทธพล ฟักมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งน้อย ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เป็นประธานจัดงานมุทิตาจิตข้าราชการครูเนื่องในวันเกษียณอายุราชการ คือนางบัวจันทร์ บุญทร ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติในคุณงามความดีที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะทุ่มเทเสียสละทั้งกำลังกาย กำลังใจ กำลังทรัพย์ ในการสอนลูกศิษย์จนประสบผลสำเร็จและร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจนทำให้มีผลงานคุณภาพเชิงประจักษ์มาอย่างต่อเนื่อง และครั้งสุดท้ายได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลแบบอย่าง คนดี คิดดี สังคมดี รางวัลพระกินรี “คนดีของแผ่นดิน”ประจำปี 2565 สาขาผู้ส่งเสริมการศึกษาดีเด่น ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องดอนเมืองบอลรูม โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ด ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โดยพลเอกพิจิตรกุลละวานิช
ว่าที่ร้อยตรี ยุทธพล ฟักมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยกล่าวว่า สำหรับการจัดงาน มุทิตาจิตให้กับคุณครูบัวจันทร์ บุญทร ทั้งนี้สำหรับโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยของเรา เพื่อต้องการที่จะแสดงให้เห็นว่า คุณงามความดีของคุณครูเราที่ได้ สอนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่มา 60 ปี คุณครูมีความดีอย่างไรบ้าง อย่างน้อยนักเรียนทุกคนก็จะได้ร่วมรำลึก ถึงความกตัญญูต่างๆ แสดงออกต่อคุณครู ที่ได้ถึงวาระเกษียณอายุราชการ แม้กระทั่งคุณครูเราบางท่าน ที่จะเกษียณในปีหน้าก๋จะได้เห็นว่าการจัดงานในวันนี้เป็นแนวทาง ในรูปแบบลักษณะไหน และวัตถุประสงค์การแสดง กตัญญู กับบุคคลที่ทำหน้าที่ในเรื่องของการสอนในโรงเรียน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เราก็ได้เชิญ ผู้นำชุมชน อดีตผู้บริหารโรงเรียน หรือแม้กระทั่งผู้ร่วมงานเก่าๆ ที่ได้เกษียณอายุไป ได้ร่วมเข้ามาแสดงความยินดี ในการจัดงานเกษียณอายุ ในครั้งนี้ด้วย
/ภาพข่าว/พ.อ.พยอม บุญทร/บุญยงค์ สดสอาด 081-0342455 รายงาน