#เจ้าคณะตำบลไผ่หูช้างมอบของให้ผู้ยากไร้ตามชาดแดน#

0
59

#เจ้าคณะตำบลไผ่หูช้างมอบของให้ผู้ยากไร้ตามชาดแดน#

พระครูเกษมถาวรคุณ เจ้าคณะตำบลไผ่หูช้าง เจ้าอาวาสวัดบางเลน พร้อม กับญาติโยมที่ได้บริจาคชุดสังฆทานและเครื่องกัณฑ์เทศน์ในงานต่างๆทางวัดได้นำไปบริจาค
ให้กับสำนักสงฆ์บ่อลูกรัง อยู่ติดกับแนวชายแดนไทยพม่า จังหวัดกาญจนบุรีทางสำนักสงฆ์ไม่ค่อยมีของใช้เวลามีงานต้องไปยืมที่วัดอื่นมาใช้พร้อมได้มอบถุงยังชีพให้ผู้ยากไร้และพิการคนชราคนยากจนในพื้นที่อีกด้วย