#นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันมหิดล#

0
63

#นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันมหิดล#

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณโรงพยาบาลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันมหิดล ประจำปี 2565 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่พระองค์ ทรงพระราชกรณียกิจแก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุขของประเทศไทย ให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศ จนได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธย จากแพทย์ และประชาชนทั่วไปว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย”
โดยพร้อมด้วย นายอำเภอชุมตาบง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ เช่น ปรับแต่งภูมิทัศน์ ตัดกิ่งไม้ พัฒนาสถานที่ เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษารวมถึงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมตาบง