“ศูนย์ดำรงธรรมสงขลาจับมืออำเภอหาดใหญ่ลงพื้นที่ร่วมกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหากองทุนสัจจะวันละบาท!!

0
37

“ศูนย์ดำรงธรรมสงขลาจับมืออำเภอหาดใหญ่ลงพื้นที่ร่วมกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหากองทุนสัจจะวันละบาท!!

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565) เวลา 13.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ได้มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ลงพื้นที่ร่วมกับ ผู้แทนของนายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอหาดใหญ่ พร้อมคณะกรรมการบริหารกองทุน ฯ โดยมีตัวแทนสมาชิกของกลุ่มสัจจะ ฯ (กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลน้ำน้อย) ร่วม 300 คน มารับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหา

สำหรับสถานะกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลน้ำน้อย เงินคงเหลือ 8,416.86 บาท สมาชิกคงเหลือ 736 ราย โดยกองทุน ฯ จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิกที่ยังคงอยู่ และหากประสงค์จะลาออกจะต้องจ่ายเงินจำนวนเท่าไหร่ รวมถึงการจัดลำดับการรับเงินค่าทำศพ จำนวน 10 ราย เป็นเงิน 115,000.-บาท ซึ่งจะต้องรวบรวมความเสียหายทั้งหมด เพื่อจะได้กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาและผู้รับผิดชอบ

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาจะได้ติดตามการแก้ไขปัญหาข้างต้น โดยจะนัดประชุมชี้แจงอีกครั้ง ในวันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ใช้ระยะเวลาในการประชุมประมาณ 2 ชั่วโมง

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้ !!