ลำปาง-พิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี 2565

0
33

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 23 ก.ย.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าอณ ห้องประชุม อบจ.ลำปาง อ.เกาะคา จ.ลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565 และบรมพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้กับผู้แทนหมู่บ้าน ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดลำปาง โดยมี น.ส.ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ อปท. และประชาชนร่วมพิธี

นายชาตรี กล่าวว่า ในคราวที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อปี พ.ศ.2546 ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ผ่านเลขาธิการ ป.ป.ส. โดยมีพระราชประสงค์ให้นำไปใช้สนับสนุนกิจกรรมของราษฎรที่ร่วมกันป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้านของตน โดยในปี พ.ศ. 2547 สำนักงาน ป.ป.ส. จึงได้นำพระราชทรัพย์ดังกล่าวมาสมทบกับงบประมาณของ สำนักงาน ป.ป.ส. จัดตั้งเป็นกองทุนเพื่อมอบให้หมู่บ้านที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยขอพระราชทานนาม “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” มีเป้าหมายในการขจัดปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน ให้ได้ผลอย่างยั่งยืนด้วยพลังสามัคคีของชาวบ้าน และต่อยอดการดำเนินงานไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมอื่นๆ

ทั้งนี้ การพระราชทานทุนดังกล่าว เป็นเงินขวัญถุงให้แก่หมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านของตน จ.ลำปาง มีหมู่บ้าน ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ทั้งหมด 312 กองทุน ได้รับมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565 จำนวน 31 กองทุน โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเป็นประธานในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2565 และพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้กับหมู่บ้าน ชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินเมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 ส.ค.2565 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี โดยเลขาธิการ ป.ป.ส. ปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นการรวมพลังมวลชนกองทุนแม่ของแผ่นดินและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ในวันนี้ จ.ลำปาง จึงได้จัดพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2565 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565 และการปล่อยขบวนรถอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน.

วินัย/ลำปาง รายงาน