“มทบ.15 รับรายงานตัวทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566 !!

0
188

“มทบ.15 รับรายงานตัวทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566 !!

เมื่อวันที่ 24 ก.ย.65เวลา 09.00 น.พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผบ.มทบ.15ตรวจเยี่ยมพูดคุยให้กำลังใจทหารกองเกิน ญาติผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการคัดเลือกฯโดยมี พ.อ.เอกพงษ์ กฤตยาเกียรติชุติ หก.กกพ.มทบ.15, พ.อ.บวร แก้วกอง หน.ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.15 ,พ.ท.พันธ์ศักดิ์ โสภารัตน์ผอ.รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ให้การต้อนรับ มีทหารกองเกินในพื้นที่รับผิดชอบของมทบ.15 (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี)มารายงานตัวคัดเลือกอย่างต่อเนื่อง

โดยกองทัพบก เปิดรับสมัครคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566

**ไม่จำกัดวุฒิ เลือกลงหน่วยได้ตามความสมัครใจ คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.ทหารกองเกินที่มีอายุ 18 – 20 ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2566 (เกิดปี พ.ศ. 2546 – 2548)
2.ทหารกองเกินที่มีอายุ 22 – 29 ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ.2566 (เกิดในปี พ.ศ. 2537 – 2544) ซึ่งเป็น ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการแล้ว แต่ไม่ถูกเข้าเป็นทหารกองประจำการ
3.ขนาดรอบตัว ตั้งแต่ 76 ซม.ขึ้นไป ในเวลาหายใจออก มีส่วนสูง 146 ซม.ขึ้นไป

สมัครด้วยตนเองผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ rcm66.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเอง ณ หน่วยทหาร หรือสำนักงานสัสดีกรุงเทพมหานคร/จังหวัด/หน่วยสัสดีเขต/อำเภอ

สมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 29 ส.ค.65 ถึงวันที่ 29 ม.ค.66 ลิงก์รับสมัคร https://rcm66.rta.mi.th/rcm66/
คุณสมบัติของผู้สมัคร https://rcm66.rta.mi.th/rcm66/doc/inform.pdf

#สมัครทหาร
#สมัครทหารออนไลน์
#ทหารกองประจำการ