“กอ.รมน.จว.ขอนแก่น มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัย และผู้ป่วยติดเตียง อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น!!

0
97

“กอ.รมน.จว.ขอนแก่น มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัย และผู้ป่วยติดเตียง อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น!!

วันที่ 27 ตุลาคม 65 เวลา 14.00 น.พ.อ.สุรพงษ์ ยอดอินทร์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น(ท.)  มอบหมายให้ พ.อ.ฉัตรชัย สรสิทธิ์ หน.กลุ่มงานนโยบายและแผนพร้อมผู้นำชุมชนร่วมมอบถุงยังชีพและน้ำดื่ม ให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมและผู้ป่วยติดเตียง

เพื่อช่วยเหลือและให้กำลังใจแก่ชาวบ้านวังหินซา บ.ขนวน ต.ขนวน อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น ซึ่งมีน้ำล้อมรอบหมู่บ้าน จำนวน 150 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ผลการปฎิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

/////////////////////////////