‘แม่นายหยก่ หน.สาขาภาคเหนือพรรครวมแผ่นดิน ร่วมสืบสานประเพณีเดือนยี่เป็ง เล็งฟื้นฟูธุรกิจท่องเที่ยววัฒนธรรมล้านนา !!

0
142

‘แม่นายหยก่ หน.สาขาภาคเหนือพรรครวมแผ่นดิน ร่วมสืบสานประเพณีเดือนยี่เป็ง เล็งฟื้นฟูธุรกิจท่องเที่ยววัฒนธรรมล้านนา !!

น.ส.กชพร เวโรจน์ หัวหน้าสาขาภาคเหนือพรรครวมแผ่นดิน ได้เข้าร่วมสืบสานประเพณี เดือนยี่เป็ง จังหวัดเชียงใหม่ “ความสุขแห่งสายน้ำ ปิงนครามหานที” รับชมการประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่ชิงถ้วยพระราชทาน มีโอกาสพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ หารือแนวทางส่งเสริมฟื้นฟูการท่องเที่ยวกับผู้นำระดับท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือที่มาร่วมชมงาน หารือแนวทางเพื่อพัฒนาเสริมสร้างรายได้เข้าสู่จังหวัดต่างๆในเขตภาคเหนือ

น.ส.กชพร เวโรจน์ กล่าวว่า ภาคเหนือของประเทศไทย ประกอบไปด้วยภูมิประเทศที่ดี สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย มีทรัพยาการธรรมชาติ ประวัติศาตร์ ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม อันงดงาม ผู้คนมีน้ำใจ มีการเกษตรที่สมบูรณ์ในทุกพื้นที่พรรครวมแผ่นดิน นอกจากนโยบายปรองดอง และนโยบายหลักอื่นๆอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแล้ว ยังมีนโยบาย สนับสนุนผลักดันส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา เพิ่มรายได้เข้าประเทศอย่างยั่งยืนพัฒนาฟื้นฟูการเกษตรแบบSmart Farmer มุ่งนำวิธีการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาบูรณาการเข้ากับประสบการณ์ของเกษตรกรทุกรุ่นเข้าด้วยกัน มุ่งเน้นลดต้นทุน เพิ่มรายได้ ส่งเสริมระบบโลจิสติกก์ การขนส่งที่รวดเร็วทันสมัยลดรายจ่ายภาคเอกชน แก้ไขปัญหาราคาสินค้า และการกระจายสินค้าเกษตรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกร ทั้งรายย่อยและรายใหญ่อย่างยั่งยืนใช้ได้จริง รวมถึงทำให้ผู้บริโภคได้ผลผลิตที่มีคุณภาพหากทุกคนตระหนักถึง ข้อที่ว่าประเทศไทย แผ่นดินไทยเป็นของพวกเราทุกคน ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาต่างๆ หันหน้ามาร่วมกันพัฒนาประเทศ แก้ไขปัญหาปากท้อง พัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมประชาธิปไตยร่วมกัน ไม่นาน ประเทศไทย คนไทยจะกลับมามีคุณภาพชีวิตดีขึ้น เต็มไปด้วยรอยยิ้มความสุขดังเดิม

//////////////////////////