“ชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7 จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน งานเพื่อนพึ่ง(ภา) และ งานกาชาด ประจำปี 2565 !!

0
74

“ชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7 จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน งานเพื่อนพึ่ง(ภา) และ งานกาชาด ประจำปี 2565 !!

เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 พ.ย. 65 เวลา 10.00 น.คุณนภัสนันท์ วุฒิจรัสธำรงค์ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7 มอบหมายให้ คุณกิ่งฟ้า ม่วงศิริ รองประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7 พร้อมด้วย คุณสุภิชญา โล่กันภัน รองประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7 คุณจิดาภา ปุระธนานนท์ รองประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7 ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัด รวมทั้ง คณะแม่บ้าน ชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม“การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน งานเพื่อนพึ่ง(ภา) และ งานกาชาด ประจำปี 2565”

โดยมีคุณจันทร์ทิพา หลักบุญ กรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นประธานการประชุมณ ห้องประชุมเสสะเวช ตำรวจภูธรภาค 7 ถ.ข้างวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

////////////////////////////