“ทะลไม่ใช่ถังขยะ ผู้พิทักษ์ชายหาดจอมพลร่วมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะ”

0
116

“ทะลไม่ใช่ถังขยะ ผู้พิทักษ์ชายหาดจอมพลร่วมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะ”

เมื่อวันที่ 16 พ.ย.65 เวลา 9.00 น.พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผบ.มทบ.15(2)/ผจก.พฟผ. ทบ.หาดเจ้าสำราญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกันเก็บขยะบริเวณชายหาดจอมพล ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี

เพื่อความสวยงามเป็นธรรมชาติของชายหาดและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการที่หาดจอมพล เป็นกิจกรรมที่ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนดำเนินการกิจกรรมทุกวันพุธ และมีการจัดเจ้าหน้าที่เก็บขยะชายหาดทุกวัน เพื่อการมีส่วนร่วมใน”การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกไม่ทิ้งขยะลงชายหาดหรือทะเลเพราะทะเลไม่ใช่ถังขยะ” ต่อไป

/////////////////////////