“นายณรงค์ วุ้นซิ้ว ผวจ.ภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) (คุณคือคนสำคัญ)

0
63

“นายณรงค์ วุ้นซิ้ว ผวจ.ภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) (คุณคือคนสำคัญ)

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น.นายณรงค์ วุ้นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) (คุณคือคนสำคัญ) ตามนโยบายของ ดร.อายุตฆ์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ณ เรือนจำจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายกฤษณะ ทิพยจันทร์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ของการจัดฝึกอบรมลูกเสือ

ซึ่งเรือนจำจังหวัดภูเก็ต ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของกิจกรรมลูกเสือ จึงจัดโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) (คุณคือคนสำคัญ) ขึ้นเพื่อให้ผู้ต้องขังได้มีสิ่งยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจ ได้ยึดมั่นในกฎคำปฏิญาณตนของลูกเสือ และสามารถนำไปใช้ปฏิบัติตนในการอยู่นร่วมกับผู้อื่นเพื่อปลูกฝังกล่องเกลาให้ผู้ต้องขัง มีจิตใจเมตตา เสียสละและมีสัมพันธภาพอันดีกับเพื่อมนุษย์ทั่วไป

รวมทั้งเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอก ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง จึงได้จัดโครงการฯ นี้ขึ้นระหว่างวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 5 วัน แบบค่ายกลางวัน มีผู้ต้องขังเข้าอบรมจำนวน 80 คน

////////////////////