“ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ปธ.ชมรมศิษย์เก่าผู้นำเมือง มอบทุนให้นักศึกษา ม.นวมินทราธิราช ตลอดหลักสูตร 4 ปี !!

0
40

“ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ปธ.ชมรมศิษย์เก่าผู้นำเมือง มอบทุนให้นักศึกษา ม.นวมินทราธิราช ตลอดหลักสูตร 4 ปี !!

 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ที่ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 3 ถนนขาว แขวง วชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธาน ชมรมศิษย์เก่าผู้นำเมือง มอบทุนให้นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ตลอดหลักสูตร 4 ปี มูลค่าเกือบ 300,000 บาท

โดยมี ผศ.พวงผกา กรีทอง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นตัวแทนในการมอบครั้งนี้