“ผู้ว่าฯ สงขลามอบ ผอ.ทสจ.และ ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมร่วมประชุมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติมุ่งแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน!!

0
50

“ผู้ว่าฯ สงขลามอบ ผอ.ทสจ.และ ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมร่วมประชุมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติมุ่งแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน!!

วันนี้ (วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565) เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติชั้น 20 อาคารอารีย์ ฮิลส์ กรุงเทพมหานคร นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบหมาย นายเฉลิมพันธ์ ยินเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา และนายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ร่วมประชุมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สงขลา สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 อำเภอหาดใหญ่ และอำเภอคลองหอยโข่ง ร่วมประชุมผ่านออนไลน์ โดยมี นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รอง ผอ.สนง.คทช. เป็นประธาน เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดิน

สำหรับกรณีข้างต้น สืบเนื่องจาก นายจรัส พรหมโณ ตัวแทนชาวบ้านที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ได้ร้องเรียนไปยังผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร และมีการนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารรัฐสภา พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากส่วนกลางและในพื้นที่เข้าร่วมประชุมและชี้แจงข้อเท็จจริง โดยที่ประชุมมีความเห็นให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติพิจารณาดำเนินการ

ทั้งนี้ จังหวัดสงขลาพร้อมที่จะร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาตามมติที่ประชุมกำหนด เพื่อให้การแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนได้ข้อยุติตามความเหมาะสมต่อไป

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”