“ศูนย์ดำรงธรรมสงขลาจับมืออำเภอหาดใหญ่ลงพื้นที่ร่วมกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหากองทุนสัจจะวันละบาท!!

0
37

“ศูนย์ดำรงธรรมสงขลาจับมืออำเภอหาดใหญ่ลงพื้นที่ร่วมกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหากองทุนสัจจะวันละบาท!!

วันนี้ (วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565) เวลา 14.00 น. ณ อาคารที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ได้มอบหมาย  นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ลงพื้นที่ร่วมกับ ผู้แทนของนายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอหาดใหญ่ พร้อมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการบริหารกองทุน ฯ โดยมีตัวแทนสมาชิกของกลุ่มสัจจะ ฯ (กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลน้ำน้อย) กว่า 100 คน มารับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหากองทุน ฯ

สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น คณะกรรมการบริหารกองทุน ฯ ได้เสนอแผนการคืนเงิน ให้แก่สมาชิกที่ประสงค์จะลาออก จำนวน 642 คน เป็นเงินจ่ายคืนกว่า 2.32 ล้านบาท โดยข้อเสนอของกรรมการบริหารกองทุน ฯ นั้น ได้เสนอแผนระยะเวลาการคืนเงินให้สมาชิก เสร็จสิ้นนานเกินไป สมาชิก ฯ จึงไม่รับข้อเสนอดังกล่าว ประกอบกับ การเจรจาพูดคุยได้ดำเนินการมาหลายครั้ง และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ที่ประชุมจึงได้ยื่นข้อเสนอให้สมาชิกที่ประสงค์จะลาออก ดังนี้

1. เสนอให้สมาชิก ฯ ที่ได้รับความเสียหาย เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับคณะกรรมการบริหารกองทุน ฯ ในความผิดฐาน “ฉ้อโกง หรือยักยอกทรัพย์”
2. เสนอให้สมาชิก ฯ มอบอำนาจให้บุคคล หรือกลุ่มบุคคล ยื่นขอทนายความจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา เพื่อฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งจากคณะกรรมการบริหารกองทุน ฯ

การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ใช้ระยะเวลาในการประชุมประมาณ 2 ชั่วโมง

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”