“ผบ.ตร.พร้อมคณะผู้แทนไทยต้อนรับผู้แทนสหรัฐอเมริกา เยี่ยมชม ศพดส.ตร.!!

0
56

“ผบ.ตร.พร้อมคณะผู้แทนไทยต้อนรับผู้แทนสหรัฐอเมริกา เยี่ยมชม ศพดส.ตร.!!

วันนี้ (22 พ.ย.65) เวลา 14.00 น.พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร.พร้อมด้วย พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร.ในฐานะ ผอ. ศพดส.ตร.พร้อมคณะผู้แทนไทยจากหลายหน่วยงานทั้งจากภาครัฐ เช่น กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และภาคประชาสังคม เช่น LPN IJM Stella maris และ Hug Project ได้ร่วมกันให้การต้อนรับผู้แทนจากสหรัฐอเมริกา นำโดย น.ส.เคทลีน ไฮเดนรีช เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจสอบและต่อต้านการค้ามนุษย์ พร้อมคณะ ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชม ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรีครอบครัว ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ และภาคประมง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.) ณ อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเยี่ยมชมและสังเกตการณ์การทำงานของ ศพดส.ตร.หลังจากที่ผลการปฏิบัติด้านการดำเนินคดีมีความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด จนทำให้ประเทศไทยก้าวขึ้นสู่ Tier 2 จากการประเมิน TIP Report ในปีที่ผ่านมา

หลังจากที่คณะผู้แทนไทย นำโดย พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร.ร่วมกับ กต.พม.และภาคประชาสังคม ได้เดินทางไปพบผู้แทนสหรัฐอเมริกา และได้มีการนำเสนอผลการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการนำเสนอผลการปฏิบัติในด้านการดำเนินคดี โดยเฉพาะผลการจับกุมคดีค้ามนุษย์ และการจับกุมคดีการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กและเยาวชนทางอินเตอร์เน็ตของชุดปฏิบัติการ TICAC ซึ่งมีการปฏิบัติเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด ทำให้ผู้แทนจากสหรัฐอเมริกาให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ในโอกาสนี้ ผู้แทนจากสหรัฐอเมริกา นำโดย น.ส.เคทลีน ไฮเดนรีช และคณะซึ่งได้เดินทางมาเยือนประเทศไทย จึงได้เดินทางมาเยี่ยมชมศพดส.ตร.

ในการนี้ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร.และ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร./ผอ.ศพดส.ตร. พร้อมด้วยคณะผู้แทนไทย ได้พาคณะผู้แทนจากสหรัฐอเมริกาเข้าเยี่ยมชมการทำงานภายในศูนย์ ศพดส.ตร. ผลการปฏิบัติในภาพรวมของปี 2565 รวมทั้งนำเสนอวิธีการทำงานของชุดปฏิบัติการ TICAC เริ่มตั้งแต่การรับข้อมูลเบาะแส จนถึงการแจกจ่ายงานไปยังชุดปฏิบัติการทั่วประเทศ และยังได้จัดแสดงอุปกรณ์เครื่องมือเทคโนโลยีที่ชุดปฏิบัติการ TICAC ได้นำมาใช้ในการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อช่วยในการปราบปราบการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กและเยาวชนทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งคณะผู้แทนจากสหรัฐอเมริกาให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะวิธีการทำงานที่ทำให้ผลการปฏิบัติในด้านการดำเนินคดี และปราบปรามการค้ามนุษย์เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด นอกจากนี้ยังพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับประเทศไทย ในการบูรณาการร่วมกันป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในระดับประเทศ เพื่อการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป

////////////////////////////////////